Özel Destek Ortaöğretim Bursu

Özel Destek Ortaöğretim Bursu

 • Son Başvuru Tarihi: 07.05.2024
 • Seviye: Ortaöğretim
 • Durum: Başvuru Kapalı

Burs Hakkında

Özel Destek Ortaöğretim Bursu

Özel Destek (İhtiyaç) Bursuna; TÜRGEV Burs Yönergesinde belirtilen özel şartları haiz öğrenciler başvurabilmektedir.

TÜRGEV burslarında, talep edilen burs türüne göre genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için TÜRGEV Burs Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Koşulları

Özel Destek (İhtiyaç) Bursuna; TÜRGEV Burs Yönergesinde belirtilen özel şartları haiz öğrenciler başvurabilmektedir.

TÜRGEV burslarında, talep edilen burs türüne göre genel ve özel şartlar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için TÜRGEV Burs Yönergesini inceleyebilirsiniz.

Başvuru Belgeleri

Özel Destek Bursu Başvuru Evrakları

 • Birlikte yaşadığı ailesinin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgâh belgesi
 • Bağlı olduğu nüfus müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden alacağı "Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği"
 • Okuyan kardeşi varsa okullarından veya e-Devlet üzerinden alacakları öğrenci belgeleri
 • Öğrencinin başka kurum/kurumlardan aldığı burs varsa bu bursu gösteren belge

Gelir beyanı ile ilgili olarak;

 • Öğrencinin birlikte yaşadığı evde gelir elde eden anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin işyerinden onaylı maaş ya da ücret bordrosu (1 Yıllık), (İş değiştirenler ve yeni işe başlayanlar için son 1 yıla ait e-Devlet'ten alınacak SGK Hizmet Dökümleri eklenecektir.)
 • Öğrencinin birlikte yaşadığı evde gelir elden anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerinden tacir, çiftçi, sanayici, serbest meslek erbabı veya esnaf olanlar için Gelir Vergisi Beyannamesinin ve Vergi Levhasının fotokopisi
 • Öğrencinin birlikte yaşadığı evde bulunan yetişkinlerden herhangi bir işte çalışmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu veya e-Devlet üzerinden alınacak ilgili durumu gösterir belge
 • Öğrencinin birlikte yaşadığı evde bulunan anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin üzerine kayıtlı mülkleri varsa hisse bilgisi, lokasyon ve büyüklük şeklinde gösterir evrak, yoksa üzerine kayıtlı mülk bulunmadığına dair e-Devlet'ten alınacak evrak

(İlgili evraklar, https://www.turkiye.gov.tr/ adresine e-Devlet şifresi ile girilip "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama" ekranından "Yazdır" seçeneği tıklanarak "Hedef: PDF olarak kaydet" seçili iken kaydedilmelidir. Şahsa ait ad-soyad ve TCKNo gibi bilgileri içermelidir.)

 • Öğrencinin birlikte yaşadığı anne, baba, dede, nine, kardeşler ve/veya öğrencilerin üzerine kayıtlı motorlu taşıtları varsa, marka ve model bilgisi dahil gösterir evrak, yoksa üzerine kayıtlı motorlu taşıt bulunmadığına dair e-Devlet'ten alınacak evrak

(İlgili evraklar, https://www.turkiye.gov.tr/ adresine e-Devlet şifresi ile girilip "Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama" ekranından "Yazdır" seçeneği tıklanarak "Hedef: PDF olarak kaydet" seçili iken kaydedilmelidir. Şahsa ait ad-soyad ve TCKNo gibi bilgileri içermelidir.)

 • Öğrencinin birlikte yaşadığı evde bulunan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge, aylık maaşlarını gösterir banka evrakı veya hesap cüzdanı sureti yahut e-Devlet üzerinden alınacak Emekli Aylık Bilgisi evrakı
 • Öğrencinin birlikte yaşadığı evde bulunan muafiyete tabi meslek grubu mensuplarının Vergi Dairesi'nden aldıkları Vergi Muafiyet Belgesi'nin ilgili kurumlardan onaylı bir sureti
 • Öğrencinin birlikte yaşadığı ev kira ise kira kontratının bir sureti, lojman ise lojman belgesi, kendi evi ise e-Devlet'ten alınacak evrak (bkz. 5d), evin e-Devlet'te görünmemesi durumunda ise Tapu Belgesi
 • Öğrencinin birlikte yaşadığı ev kredili ise ilgili banka evrakları
 • Ön Başvuru Formu'nda belirtilen diğer giderleri destekleyecek evraklar (sağlık, eğitim vs.)
 • İflas söz konusu ise ilgili evrak, yüksek miktarda borç mevcutsa ilgili evraklar (Banka borçları için e-Devlet üzerinden alınacak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu temin edilecektir.)

Özel Destek Bursları için; 

 • Şehit ve gazi emanetleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak evrak
 • Çocuk bakım kuruluşlarında kalmış olanlar ile lise ve dengi eğitimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak evrak
 • Başvuruda bulunan öğrencinin ve/veya aile fertlerinden biri/birilerinin yüksek oranda engeli mevcutsa tam teşekküllü hastaneden alınacak durumlarını bildirir rapor
 • Başvuruda bulunan öğrencinin veya aile fertlerinin zorunlu göç sebebiyle ülkemize iltica etmesi söz konusuysa ilgili Bakanlık ve/veya devlet dairesinden alınacak durumunu gösterir belge

Başvuru Takvimi

 • Başvuru Süreci Başlangıcı
  01.05.2024
 • Son Başvuru Tarihi
  07.05.2024
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?