Pusula Başarı Bursu

Pusula Başarı Bursu

 • Son Başvuru Tarihi: 07.05.2024
 • Seviye: Ortaöğretim - Yükseköğretim
 • Durum: Başvuru Kapalı

Burs Hakkında

Pusula Başarı Bursu

 • Liseler ve dengi ortaöğretim kurumlarında, yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören veya bu düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam eden adaylara,
 • Potansiyel, motivasyon, girişim/tecrübe, gelişim, beceri ve başarı ana başlıklarında yapılacak değerlendirme sonrasında yıllık burs kontenjanına uygun olarak tahsis edilen geri ödemesiz özel bir başarı bursudur.

Başvuru değerlendirme kriterlerimiz hakkında fikir edinmek için “Başvuru Belgeleri” başlığını inceleyebilir, detaylı sorularınız için iletişim bilgilerimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

 • Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ya da Mezuniyet Notu 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
 • Liseler ve dengi ortaöğretim kurumlarında, yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmek veya bu düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam ediyor olmak,
 • Akademi, bilim ve teknoloji, kültür sanat (edebiyat, müzik, sinema vb.), sosyal sorumluluk, spor, orta ya da yükseköğretime geçiş sınavı, ulusal ve uluslararası diğer sınavlar, yabancı dil vb. alanlarda bölgesel, ulusal ya da uluslararası bir başarı elde etmiş olmak (Örneğin; sıralama/derece, ödül, başarı bursu, proje kabulü, eğitim kabulü, staj kabulü) ya da özel bir potansiyel/beceri düzeyine (edebiyat kabiliyeti, ileri düzey müzik enstrüman kabiliyeti, potansiyel vaat eden bir projeye sahip olmak, yürütüyor olmak vb.) sahip olmak,
 • TÜRGEV tarafından ilan edilen tarihlerde, TÜRGEV resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak,
 • TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş, başvuruya uygun bilgi ve belgeler ile TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi ve Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklemek, belirtilmesi hâlinde matbu olarak Vakıfla paylaşmak.

Başvuru Belgeleri

Pusula Başarı Bursları başvurularında, çevrimiçi başvuru esnasında;

 1. Özgeçmiş,
 2. Adli Sicil Kaydı,
 3. Niyet Mektubu (Talebinize dair özel durum, koşul, süre, tarih, tutar vb. tüm bilgileri ayrıntılı ve açıklamalı bir şekilde belirtiniz. Niyet mektubu, başvuru değerlendirme sürecinde önemi yüksek bir kriterdir.),
 4. Varsa devam ettiğiniz programa ait resmî onaylı (Doğrulama kodu bulunan) öğrenci belgeniz (Başvuru tarihi itibariyle son 10 gün içerisinde alınmış olmalıdır.),
 5. Ortaöğrenimine devam eden ya da yeni başlayacak öğrenciler için ortaöğretime geçiş sınavı sonuç belgesi,
 6. Ortaöğretimde ara sınıfta bulunan öğrenciler için son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren, okul yönetimi tarafından onaylanmış belge,
 7. Yükseköğrenimine devam eden ya da yeni başlayacak öğrenciler için yükseköğretime geçiş sınavı sonuç belgesi (Yerleştiğiniz bölüm adı, bölüme ait puanınızı ve belgenin altında doğrulama kodunu içerecek şekilde sisteme yüklenmelidir.),
 8. Yükseköğrenimine devam eden ara sınıftaki öğrenciler için tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,
 9. Varsa Dikey Geçiş Sınavı sonucunu gösterir belge ve lisans programına kabul edildiğini gösterir üniversite onaylı belge,
 10. Lisansüstü öğrenciler için Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programına kabul edildiğini gösterir belge / kabul mektubunuz,
 11. Lisansüstü öğrenciler için ayrıntılı ders başarı durumunuzu gösterir üniversite onaylı belge/transkript,
 12. Varsa öğrenimine devam ettiği ya da mezun olduğu programın öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu/mektupları,
 13. Yurt dışı staj / araştırma programına kabul almış adaylar için kabul belgeniz (Program detaylarını içeren resmi onaylı belge sisteme yüklenmelidir.),
 14. Yurt dışı eğitim bursu talep eden öğrenciler için; başvuruya konu eğitim kurumunun resmi internet sitesinde bulunan ödeme tutar, tarih ve yöntemleriyle ilgili detaylı bilgi içeren sayfanın internet bağlantısı,
 15. Yurt dışı eğitim bursu talep eden öğrenciler için; ilgili eğitim kurumuna ait resmi e-posta hesaplarıyla ödeme tutar, tarih ve yöntemleriyle ilgili bilgi içeren yazışmalar,
 16. Mezun olduğunuz yükseköğretim program(lar)ına ait geçici mezuniyet belgesi ya da diploma,
 17. Varsa akademi, bilim ve teknoloji, kültür sanat (edebiyat, müzik, sinema vb.), sosyal sorumluluk, spor, orta ya da yükseköğretime geçiş sınavı, ulusal ve uluslararası diğer sınavlar, yabancı dil vb. alanlarda bölgesel, ulusal ya da uluslararası düzeydeki başarılarınız (Örneğin; sıralama/derece, ödül, başarı bursu, proje kabulü, eğitim kabulü, staj kabulü) ya da özel bir potansiyel/beceri (edebiyat kabiliyeti, ileri düzey müzik enstrüman kabiliyeti, potansiyel vaat eden bir projeye sahip olmak, yürütüyor olmak vb.) düzeyine sahip olduğunuzu gösterir belge/belgeler,
 18. Varsa başvurunuzla ilgili olduğunu düşündüğünüz ve özgeçmişinizde belirttiğiniz aldığınız diğer eğitimler, katıldığınız etkinlik ve programlara dair belge(ler), sertifika(lar),
 19. Varsa ALES, YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL, TOEFL Junior vb. sınav sonuç belgesi/belgeleri,
 20. Milli olmuş amatör sporcular için Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge,
 21. Varsa özel durumunuzu (Örneğin; Şehit ve Gazi evladı, kendisi Gazi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altında bulunuyor/bulunmuş, anne ve babasının her ikisi vefat etmiş, ailesi iflas etmiş, kendisinde veya ailesinde hayati tehlike arz eden ve/veya yakın bakım gereken ciddi sağlık sorunu, yüksek engel durumu veya özel destek gerektirecek benzer bir durumu, savaş, afet vb. mücbir sebeplerle göç etmiş olmak) gösterir belge,
 22. Varsa ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış araştırma, makale veya derlemelerin bir nüshası,
 23. Varsa ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü sunulan, tam metni veya özeti yayımlanmış bildiri veya posterin bir nüshası,
 24. Sanat alanında sergilenmiş, telif alınmış, yayımlanmış eser(ler)inizi gösterir belge(ler),
 25. Varsa burs başvurunuzu destekleyeceğini düşündüğünüz (Örneğin; yukarıda bahsedilen herhangi bir madde kapsamına girmeyen diğer özel beceri ve başarılarınız) gösterir diğer belge(ler),
 26. Varsa Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi tarafından yazılı olarak bildirilen diğer belgeleri dijital olarak sisteme yüklemeniz talep edilmektedir.

 

 • Burs değerlendirmenizin olumlu sonuçlanması hâlinde, Vakıf tarafından paylaşılacak Burs Taahhütnamesinin ıslak imzalı nüshasını teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuru Takvimi

 • Başvuru Süreci Başlangıcı
  01.05.2024
 • Son Başvuru Tarihi
  07.05.2024
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?