TÜRGEV Akademi Yeni Öğrencilerini Arıyor

TÜRGEV'in köklü eğitim programlarından biri olan TÜRGEV Akademi yeni dönem öğrencilerini bekliyor.

06 Ekim 2021

TÜRGEV Akademi Programı (TAP) İstanbul’da bulunan üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencilerine yönelik bir akademik projedir. Programa katılan öğrenciler, ihtisas alanlarına ilave olarak belirlenmiş sahalarda disiplinlerarası entelektüel yetkinlik kazanmaları hedefiyle akademik düzeyde eğitim alıyorlar. Öğrenciler sosyal, kültürel ve estetik alanlarda bilgi ve beceri kazanıyor, farklı çalışma alanlarının yöntem ve yaklaşımları hakkında ilmî donanım ediniyor ve kendi hususi ilgi ve yeteneklerini zenginleştirerek geliştiriyorlar.

TAP’ın amacı, sıhhatli kaynaklardan doğru bilgi edinen, muhakeme yeteneği gelişmiş, kendi özünü ve medeniyetini tanıyan, içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçları ile uyumlu bilgi üreten, adalet ve denge sahibi, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde nitelikli, etkin ve öncü gençler yetiştirmektir.

 

TÜRGEV Akademi Programı

- Güz ve Bahar dönemleri olmak üzere her yıl iki aşamanın uygulandığı program, bir yarım dönemi Hazırlık Aşaması olmak üzere 7 aşamadan oluşuyor.

- Hazırlık aşamasında “Akademik Yazım ve Sunum Yöntemleri” ve “Mantık ve Eleştirel Düşünme” dersleri veriliyor.

- Programın Hazırlık Aşaması sonrasındaki ilk üç aşamasında “İslâmî İlimler” dersleri, sonraki üç aşamasında ise “Sosyal Bilimler” dersleri görülüyor.

- Her bir aşamada başarılı olmanın temel şartı, akademik yazım ödevi ve sunumlarının başarıyla tamamlanması ve %80 oranında derslere devamdır.

- Programın Hazırlık Aşaması dışındaki her aşaması, en az 10 hafta olarak planlanmıştır.

- Programa kabul edilen öğrencilerin, TAP kapsamındaki seminer ve diğer etkinliklere katılımı zorunludur.

- Hazırlık Aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler ayni veya nakdi burs almaya hak kazanırlar.

- Her aşama sonunda öğrencinin bursunun devam edip etmeyeceği, aşama sonundaki başarı kriterleri dikkate alınarak ilgili Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 

TAP Başvuru Şartları:

- İstanbul’da bulunan üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden hazırlık veya birinci sınıf öğrencisi olmak,

- Sözlü mülakata katılmak.

Başvuru linki için tıklayın

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?