Kadimin İzleri Projesi - Mardin ve Konya'da Ramazan

Türkiye’nin kültürel miras unsurlarını kaybolmadan kayıt altına almak için kadimin izlerinin peşindeyiz.

Kadimin İzleri projesi, ülkemizin kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerini ve mirasını, gelenek ve göreneklerini, folklorik pratiklerini yok olmadan kaydetmek ve gelecek nesillere aktarmak için geliştirilmiş bir projedir. Dünyanın küreselleşme ve dijitalleşme hızı göz önünde bulundurulduğunda toplumların pek çok yönden tek tipleşme tehdidi altında olduğu bilinmektedir.

Biz bu tehdidi fark edip önlem alabilmek ve değerlerimizi koruyabilmek için Kadimin İzleri projesini geliştirdik ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde özelliklerine göre seçilmiş konular çerçevesinde bir sözlü tarih çalışması gerçekleştirdik. Mevcut sosyokültürel çeşitliliği sebebiyle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini pilot bölge olarak seçtik.

Yazılı kaynaklardan ve sahada yaptığımız sözlü kültür derlemelerinden hareket ederek Mardin ve Konya’da “Ramazan’ın Renkleri” teması ile çekimler gerçekleştirdik. Kaynak kişilerin gündelik yaşamlarına, hayat tecrübelerine, anılarına ve kültürel pratiklerine yer verdik. Farklı sosyal, ekonomik ve kültürel şartlarda olan 40 kişiyle 10 gün boyunca görüşmeler yaptık.

Projenin teorik ve pratik aşamalarında öğrencilerimize yer verdik. Öğrencilerimiz aldıkları akademik eğitim ve sahada kazandıkları pratik deneyimle birlikte, projenin farklı süreçlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarına ve çalışmalarına devam ediyorlar. 

Kadimin İzleri projesi hakkında Yönetim Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Fatmanur Altun'un görüşlerine erişmek için tıklayınız.

 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?