Eğitim İmkanları

TÜRGEV Akademi

TÜRGEV Akademi öğrencilerimizin ihtisas alanlarının dışında yetkinlik kazanmaları dışında akademik, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli yöntemleri tecrübe ettikleri, kendilerine özel ilgi ve çalışma alanları oluşturdukları ikinci bir lisans, bir uzmanlık programıdır.

İslami İlimler ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki ana bilim dalından ve hazırlık dönemi ile birlikte toplam 7 yarım döneme tekabül eden 7 aşamadan oluşmakta, 3,5 yıl süren eğitimler verilmektedir. 

Platform Çalışmaları

TÜRGEV Platform Çalışmaları Koordinatörlüğü, Eğitim Birimi bünyesinde faaliyet gösteren ve TÜRGEV öğrencisinin kamusal alanda söylem geliştirebilmelerine katkı sunmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Öğrencilerin ilgi duydukları alanlar çerçevesinde araştırma yapma, proje geliştirme, yayın yapma gibi faaliyetlere dahil olmaları için rehberlik verilmektedir. 

Bu rehberliğin yanı sıra çeşitli eğitim faaliyetleriyle de öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunulmaktadır. 

Pusula Yetenek Yönetim Merkezi

TÜRGEV Pusula Yetenek Yönetim Merkezi gençlerimizin ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun mentörlük desteği vermektedir.

TÜRGEV yurtlarında barınmış olsun olmasın; akademi, bilim, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor gibi birçok alanda potansiyel, motivasyon, girişim, gelişim, beceri ve başarısıyla öne çıkan tüm öğrencilerimize 20’den fazla ülkede yurt içi ve yurt dışı burslar, danışmanlık, tecrübe ve network paylaşımı gibi destekler sunmaya devam etmektedir. 

Psikolojik Danışmanlık Merkezi

PDM; TÜRGEV bünyesinde 2019 yılında kurulmuş olup psikoeğitimler başta olmak üzere birçok faaliyet ve çalışmayı yürütmektedir.

Psikolojinin birçok alanında verilecek eğitimler ile projede yer alan üyelerin mesleki gelişimine katkı sağlanmaya devam edilmesi planlamaktadır.

Ek olarak, akademik çalışmalarda, saha çalışmalarında ve çeşitli projelerde üyelerimiz ile gönüllü̈ faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.

Atölye Kulüp Çalışmaları

TÜRGEV Atölyeleri, gençlerimizin bedensel ve zihinsel olarak kişisel gelişimlerini gerçekleştirirken aynı zamanda özel yetenek ve ilgi alanlarını da keşfedip profesyonel anlamda uğraş haline dönüştürecekleri eğitimlerdir.

TÜRGEV Atölyeleri kapsamında; bilimsel, kültürel, sanatsal, sosyal, ilmi ve sportif faaliyetler ile birlikte yabancı dil, yazılım ve YKS’ye hazırlık gibi güncel ihtiyaçları karşılayan programlar sunmaktadır.

Güzel İşler Fabrikası 

Söyleşiler, toplantılar, workshoplar, seminerler ve piyano atölyelerinin gerçekleştiği mekân ziyaretçilerimiz tarafından çalışma ve okuma alanı olarak hizmet vermektedir.

Merkezlerimiz gençlerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler düzenlemek, kendilerini rahatlıkla ifade edecekleri ortamlar hazırlamak ve çeşitli çalışmalarına mekân olmak gayesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Psikolojiden tarihe, sanattan matematiğe, sinemadan kent çalışmalarına geniş yelpazede etkinliklerle katılımcıların eğitim hayatlarında kapılar açma gayretiyle çıktığımız yolda çalışmalarımız devam etmektedir.

GİF Safveti Paşa 

Türkiye’de yüksek öğrenim görmekte olan öğrencilere akademik derinlik kazanma ve kavram dünyalarını zenginleştirme amacıyla; okuma grupları, atölyeler, konferanslar, seminerler düzenlenmektedir. 

Lisansüstü̈ Araştırmacı Yetiştirme Burs programı dahilinde;

  • Eğitim, çevre, tarım, teknoloji, kadın politikaları gibi konularda araştırma ve değerlendirmeler yapmaları,

  • Raporlamalar hazırlamaları,

  • Yayın üretmeleri,

desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. 

Hafızlık Çalışmaları

TÜRGEV bünyesinde bulunup örgün eğitim ile okuluna devam eden öğrencilerin, bir yandan da hafızlık hayallerini gerçekleştirebilmeleri için üç aşamalı bir hafızlık programı sunmaktadır.

Bu kapsamda 3 aşamalı hafızlık programı ile öğrencilerimiz desteklenmekte sonrasında Hafızlık Tespit Sınavına hazırlanmaları sağlanarak Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Belgesi almaları desteklenmektedir. 

Ayrıca Hafızlık İcazet Belgesi almış öğrencilerimiz; Hafızlık Barınma Bursu kapsamında yurtlarımızda ücretsiz kalabilmektedir. Diğer hafızlar ile kaynaşmalarını sağlayacakları kamp programlarına ve hafızlara özel hazırlanmış seminer programları katılım sağlayabilmektedirler. 
 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?